మో యొక్క కాఠిన్యం పరీక్ష ఏమిటి? (2021 నవీకరించబడింది)

మో యొక్క కాఠిన్యం పరీక్ష ఏమిటి? (2021 నవీకరించబడింది)

Just like metals and their alloys hardness is conveniently measured using Rockwell, Brinell, and the Vickers hardness tests, the hardness of minerals is best determined using Moh’s hardness test. The hardness test is all about determining the resistance of the...
మిడిమిడి కాఠిన్యం పరీక్ష పరీక్ష యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

మిడిమిడి కాఠిన్యం పరీక్ష పరీక్ష యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

Have you ever heard of the Superficial Hardness Test? Many products are generated constantly to serve the industry and various other purposes that contribute to the advancement of society. The majority of these products are made up of high-tech materials that need to...
How to Perform the Hardness Test & Testing (Beginners’ Guide)

కాఠిన్యం పరీక్ష & పరీక్ష ఎలా చేయాలి (బిగినర్స్ గైడ్)

Hardness is the testing of the specific material; it is not the permanent physical property. The resistance to the indentation is measured by determining the depth of the indentation. The fundamental physical hardness of the material is not for permanent time, you can...
విక్కర్స్ కాఠిన్యం పరీక్ష / పరీక్షను ఎందుకు ఉపయోగించాలి? (2021 నవీకరించబడింది)

విక్కర్స్ కాఠిన్యం పరీక్ష / పరీక్షను ఎందుకు ఉపయోగించాలి? (2021 నవీకరించబడింది)

అనేక నాణ్యత పరీక్షలు మరియు ఇతర విధానాల కోసం, కాఠిన్యం పరీక్ష ప్రధాన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది, ముఖ్యంగా విక్కర్స్ కాఠిన్యం పరీక్ష కాఠిన్యం పరీక్షలు డక్టిలిటీ, బలం మరియు దుస్తులు నిరోధకత వంటి పదార్థాల లక్షణాలను అంచనా వేయడానికి మాకు సహాయపడతాయి.
రాగి యొక్క కాఠిన్యాన్ని ఎలా పరీక్షించాలి (బిగినర్స్ కోసం)

రాగి యొక్క కాఠిన్యాన్ని ఎలా పరీక్షించాలి (బిగినర్స్ కోసం)

రాగి యొక్క కాఠిన్యాన్ని ఎలా పరీక్షించాలో మీకు తెలుసా? మానవుల జీవితంలో రాగి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. విద్యుత్ పంపిణీ నుండి నీటి సరఫరా వరకు రాగి అన్ని విషయాలను సాధ్యం చేసింది. ఇది విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని దాని గుండా వెళ్ళడానికి అనుమతిస్తుంది ...
రాక్‌వెల్, విక్కర్స్ మరియు బ్రినెల్ టెస్ట్‌ల మధ్య వ్యత్యాసం

రాక్‌వెల్, విక్కర్స్ మరియు బ్రినెల్ టెస్ట్‌ల మధ్య వ్యత్యాసం

రాక్‌వెల్ కాఠిన్యం పరీక్షకుడు, విక్కర్స్ కాఠిన్యం పరీక్షకుడు మరియు బ్రినెల్ కాఠిన్యం పరీక్షకుడు మధ్య తేడా ఏమిటో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తున్నారా? రాబోయే 4 నిమిషాల్లో, మీ కోసం సరైన కాఠిన్యం పరీక్షకుడిని ఎలా ఎంచుకోవాలో మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని నేను మీకు చెప్తాను! ది...
teతెలుగు