เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า AIRIC เครื่องทดสอบไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสปากกา AC ความไวที่ปรับได้, เครื่องทดสอบวงจรไฟฟ้าขาออก, ไฟฉาย LED, สัญญาณเตือน Beeper, 12V-1000V/48V-1000V & เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบ Null Live

$12.99

รายละเอียด

ราคา: [ราคา_พร้อม_ส่วนลด]
(ณ วันที่ [price_update_date] – รายละเอียด)


[ad_1]

รายละเอียดสินค้า

11

Non-Contact Voltage Tester Technical Specifications:

Dual Range of AC Voltage 48V-1000V (Low sensitivity) / 12V-1000V (High sensitivity) Frequency 50Hz / 60Hz Alarm Mode Sound & light & Screen alarm Low-voltage indicator Yes Power Source 2 x 1.5V AAA Batteries Service Temperature 0-40℃ Storage Temperature -10-50℃ Humidity <95% Altitude <2000m Safety Compliance CAT.III 1000V ; CAT.IV 600V ; CE

testertester

No Batteries Included

AC VOLTAGE DETECTOR with Good Sensitivity of NCV Sensor

The electrical tester pen is exquisitely designed and easy to use

11

11

11

Safer Non-Contact Voltage Probe

The electricity can be measured without touching the measured object, which greatly helps your safe use, then indoor wiring and wiring detection is no longer a concern for you. Moreover, the sensitivity of NCV probe is high enough and the response of measuring electricity is very fast.

NOTE: Please do not use the tester to test a bulb exists in a closed circuit, because there is no leakage of current nearby, the electric field is very weak, and then the electricity can not be detected.

Portable Pencil Hook Design

For it’s weight or overall design, this pen is as easy to carry as a regular pen. The design of the pencil holder enables you to carry the pen anywhere you want. You can take it away directly in your pocket after use, without occupying much space.

Bright LED Flashlight

When the circuit suddenly goes wrong at night and it’s dark all around, don’t worry, this tester pen has a bright LED light installed on the probe.

Under dark conditions, you can press and hold the “S” button for more than 2 seconds to turn on/turn off the LED Flashlight, and then you can quickly use it to look for the problems in the circuit. LED flashlight saves power and provide convenience.

How to distinguish the null/live wires with the voltage tester pen?

11

AC Voltage Detection Only

In testing AC voltage, it can automatically detect the live wire or null wire.

meanwhile it can distinquish the live and null wire through different frequency alarm sound and led indicator.

Sound & Light Alarm:

Distinguish the live and null wire through different frequency alarm sound. The higher the voltage, the higher the audible alarm frequency and rate of flashing lights.

Adjustable Sensitivity: you can adjust the sensitivity according to your needs.

High sensitivity: 12 – 1000V

Low sensitivity: 48 – 2000V

▲ Safety First: Voltage tester pen will end out multiple alarms through sound and light. When the voltage is detected, the tip will send out red light and beep. When the higher the sensed voltage is, or the closer it is to the voltage source, it beeps at a higher frequency. At the same time, the screen will be red or green. RED means high voltage and live wire are detected, and GREEN means low voltage and null wire are detected.
▲ Voltage Tester Non-Contact: With NCV inductive probe for AC voltage; Just place the tip of electrical tester near a terminal strip, outlet, or supply cord. When the tip glows red and the pen beeps, you know there’s voltage present. The electric tester pen can automatically detect the live or neutral wire. Ideal for breakpoint Test. Handy circuit tester for electricians, homeowners.
▲ Dual Range & Adjustable Sensitivity: Adjustable sensitivity makes its measurement more sensitive and flexible; The Voltage Tester Pen has the dual testing range, you can adjust the sensitivity according to your needs(12-1000V AC or 48-1000V AC); Automatic Recognition of Voltage Intensity; In using, the NVC sensor of the probe can automatically identify the voltage and display it on the LCD screen, simple and clear.
▲ Security Level: IEC rated CAT III 1000V CAT IV 600V, Meets CE requirements; The electrical tester is safely double insulated. High Voltage Alert to warn you of voltage above 90V, the screen turn red and the safety symbol on the screen shines.
▲ Features Design: The electrical tester works in dim areas because it has the bright LED flashlight; Low-Power-Indicator when battery voltage is below 2.5V; Automatic Power Off after 3 minutes without operation or signal detection; Pocket-sized, pen hook allows you to carry it in your shirt pocket. 36-Month service.

[ad_2]

thไทย