ชุดทดสอบน้ำ SaySummer 16 in 1 สำหรับน้ำดื่ม 100 แผ่นทดสอบน้ำประปา ชุดทดสอบน้ำบาดาลสำหรับตะกั่วทดสอบ pH ทองแดง เหล็ก ไนเตรต ความกระด้างของคลอรีน และอื่นๆ

$17.99

รายละเอียด

ราคา: [ราคา_พร้อม_ส่วนลด]
(ณ วันที่ [price_update_date] – รายละเอียด)


[ad_1]

รายละเอียดสินค้า

easy fast accurateeasy fast accurate

water quality testwater quality test

16 parameters16 parameters

PLEASE BE AWARE,

Ammonia Chloride differs from ammonia. So you can not test ammonia exactly by using these test strips.

3 Steps3 Steps

Total Hardness

Free Chlorine

Total Chlorine

Cyanuric Acid

Bromine

Total Alkalinity

Carbonate

pH

Nitrate&Nitrite

Iron, Copper, Lead, MPS, Fluoride, Ammonia Chloride

16-WAY COMPREHENSIVE WATER TESTER: These water quality testing strips can test 16 parameters. You’ll know level of Total Hardness, Free Chlorine, Iron, Copper, Lead, Nitrate, Nitrite, MPS, Total Chlorine, Fluoride, Cyanuric Acid, Ammonia Chloride, Bromine, Total Alkalinity, Carbonate, pH in just one dip.
WIDE APPLICATION: 16 parameters are nearly all you need to know about water. This water quality test kit applies to tap water and well water, also pool, spa, hot tub, and aquarium water, since parameters in those strips are also included in our 16 in 1 water test strips. You can use it to check is your water softener working, too.
RELIABLE RESULTS IN SECONDS: Three steps are all you need to do. 1. Immerse one strip into water for 2sec. 2. Take it out and hold for 15sec. Please do not shake the strip with no direction. 3. Compare to the color chart.
ECONOMICAL CHOICE FOR A HEALTHY LIFE: 100 strips in each bottle help you save a lot time and money. Well-sealed black bottle can keep test strips in dark and dry place. No more activated strips before you use.
EXCELLENT CUSTOMER SERVICE: Providing accurate results to people who pursue a healthy life is our first goal. If there is any doubts during use, please contact us. We always try our best to keep the customers satisfied.

[ad_2]

thไทย